WYA Partner Yoga Studio (PYS)

Thailand 🇹🇭

สำหรับโยคะสตูดิโอที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับWYA ในฐานะ Partner Yoga Studio พร้อมรับผลประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนนักเรียนที่สตูดิโอหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจให้มาเข้าร่วมอบรมคอร์สครูโยคะหรือลงทะเบียนเป็น Registered Yoga Teacher (RTY) หรือ Registered Yoga School (RSY) กับทาง WYA

Official Logo for WYA Partner Yoga Studio (PYS)
WYA Partner Yoga Studio
Sample License for WYA Partner Yoga Studio

Terms & Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ค่าลงทะเบียนรายปี:

สำหรับ 1ปี : 4,900 บาทต่อปี (อายุสัญญา 12 เดือน)

สำหรับ 3ปี : 12,495 บาทต่อ 3 ปี (อายุสัญญา 36 เดือน) *ลด 15%จากราคาปกติ

สำหรับ 5ปี : 18,375  บาทต่อ 5 ปี (อายุสัญญา 60เดือน) *ลด 25%จากราคาปกติ

 • WYA จะออกเอกสารให้กับทางสตูดิโอ เพื่อเป็นการยืนยันการร่วมเป็นสมาชิก WYA Partner Yoga Studio อย่างเป็นทางการ พร้อมระบุวันที่เข้าร่วมและวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิกให้อย่างชัดเจน
 • เพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สตูดิโอที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก WYA จะจัดทำ “Studio Web Page” ลงในเวปไซต์ wyayoga.orgโดยที่สตูดิโอสามารถเข้าไปเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ ทางสตูดิโอได้
 • WYA จะจัดหาของตกแต่งสตูดิโอเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศโยคะตามสไตล์ดั้งเดิม (หากต้องการ)
 • สตูดิโอจะได้รับสติ๊กเกอร์โลโก้ WYA Partner Yoga Studio และ X-Stand ที่มีข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์คอร์สอบรมครูโยคะกับโรงเรียนในเครือ WYA(สถานที่ตั้งของสถาบันโยคะ,กำหนดการณ์การจัดอบรม, ราคาค่าลงทะเบียน)
 • สตูดิโอจะได้รับผลตอบแทนจำนวน 2,500 บาทต่อคน เมื่อบุคคลที่ทางสตูดิโอแนะนำได้ ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมคอร์สครูโยคะกับทางสถาบันโยคะในเครือWYAโดยเสร็จสมบูรณ์
 • สตูดิโอจะได้รับคูปองสำหรับเข้าร่วม WYA Family Event ฟรี 1 ใบ
 • หากสตูดิโอต้องการจัดคอร์สโยคะ 50/100/200/300 ชม. โดยให้ทีมของ WYA เป็นผู้จัดการสอน สตูดิโอจะสามารถดำเนินการตามเงื่อนไขข้อตกลงตาม เงื่อนไขข้อตกลงของ Condition 1,2* ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การลงทะเบียนเพิ่มเติม
 • หากสตูดิโอ หากสตูดิโอต้องการเปิดคอร์สโยคะ 50/100/200/300 ชม. โดยที่สตูดิโอเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเอง สตูดิโอจะสามารถดำเนินตามเงื่อนไขข้อตกลงตาม Condition 1,2*โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเพิ่มเติม

*สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลง Condition 1,2 ได้จากทีมงานของ WYA

How to join

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก WYA Partner Yoga Studio

1.) กรอกใบสมัครออนไลน์ (แบบฟอร์มด้านล่าง)

2.) รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ WYA เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

3.) ส่งหลักฐานการชำระเงินไปยังอีเมล์ wyayoga@gmail.com

4.) WYA จัดส่งเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิก

Interested ? Submit the Application Here

WYA Partner Yoga Studio Application Form

  Studio Information

 • Studio Owner Information

 • Registration Information

 

Verification